stranica za ispis

Tržni red

I. RADNO VRIJEME TRŽNICE

 1. U ljetnom radnom vremenu (od 15. svibnja do 15. rujna):
  • od ponedjeljka do subote - od 6.30 do 24.00 sata,
  • nedjeljom - od 6.30 do 21.00 sat.
 2. U zimskom radnom vremenu (od 16. rujna do 14. svibnja):
  • od ponedjeljka do subote - od 6.30 do 15.00 sat,
  • nedjeljom - od 6.30 do 13.00 sati.
 3. U dane državnih blagdana i neradnih dana:
  • od 6.30 do 13.00 sati.
 4. Sve nedjelje u prosincu kao i nedjelje koje padaju na dan uoči državnih blagdana i neradnih dana u razdoblju zimskog radnog vremena:
  • od 6.30 do 18.00 sati.

II. PRODAJA ROBE

Fizičke osobe odnosno prodavači na tržnici mogu prodavati poljoprivredno-prehrambene proizvode i druge proizvode ukoliko imaju uvjerenje izdano od nadležnog ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji kojim se potvrđuje da se radi o proizvodima vlastite proizvodnje ili dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda).

Korisnik pulta tržnice dužan je sa vlasnikom tržnice imati potpisan godišnji ugovor o zakupu.

Moguć je i dnevni najam štanda, prema važećem cjeniku tržnice.

III. DOSTAVA PROIZVODA NA TRŽNICU

Proizvodi se dostavljaju na tržnicu u vremenu od 6.30 do 8.00 sati. Ukoliko se pojavi opravdana potreba za dostavom dodatnih proizvoda odobrava se i naknadna dostava.

IV. ČIŠĆENJE I ODVOZ OTPADA

Prodavači su dužni prodajno mjesto te prostor oko njih održavati čistim, a prije napuštanja prodajnog mjesta ambalažu i drugi otpad odstraniti na za to određeno mjesto.

Za čišćenje i odvoz otpada s tržnice zadužena je tvrtka “Murtela„ d.o.o.

V. KIOSCI

Kiosci i druge naprave za prodaju poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda na otvorenoj tržnici postavljaju se u skladu s planom rasporeda što ga utvrđuje pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno uređenje i održavanje tržnice uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati, po Planu Općinskog načelnika.

Klupe, suncobrani i slične naprave na otvorenoj tržnici moraju biti izrađeni od prikladnog materijala i ne smiju biti neuredni i oštećeni, moraju se, uklapati u tehničke i estetske standarde koje određuje Općina Murter-Kornati, te biti proizvedene od tvrtke koja se bavi proizvodnjom navedene opreme

V. OSTALE ODREDBE

Štandovi ne smiju se uništavati, za svaku štetu koja se nanese odgovarati će prodavač.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora tržnice bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Ako prodavatelj radi bez odobrenja ili ne postupi po odobrenju odmah će se privremeno oduzeti prehrambena roba s mogučnošću preuzimanja robe u roku od 24 sata s plaćanjem nastalih troškova, a u protivnom se uništava.

Neprehrambena roba se privremeno oduzima odmah s mogućnošću preuzimanja robe u roku od 8 dana i s plaćanjem nastalih troškova, a u protivnom se prodaje na licitaciji radi podmirenja nastalih troškova.

Rješenje o zabrani prodaje i uklanjanju naprava i robe donosi na licu mjesta komunalni redar.Voditelji

Ivo Šikić
E-mail: ivo.sikic@murtela-murter.hr
Ana-Marija Papeša
Mob: 099 236 95 00
E-mail: a.papesa@murtela-murter.hr

Ivo Marušić
Tel: 098 44 56 56
E-mail: ivo.marusic@murtela-murter.hr
Marija Bašić
Mob: 099 737 0356
E-mail: marija.basic@murtela-murter.hr

 

Obrasci i odluke

Kontakt informacijeh

MURTELA d.o.o.
Ul.Butina 2, 22243 Murter

Tel. +385 22 436-521
Fax: +385 22 436-536

E-mail: direktor@murtela-murter.hr
Web: www.murtela-murter.hr