stranica za ispis

Javne površine

Pod održavanjem javnih površina razumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina.

Poslove održavanja javnih površina obavlja poduzeće “Murtela„ d.o.o. Murter-Kornati.

Održavanje javnih zelenih površina

Poslove održavanja javnih zelenih površina čine poslovi uređenja travnjaka, cvjetnih ploha, grmlja, drveća, živica staza i vrtnih klupa. Poslove održavanja javnih zelenih površina obavlja komunalno poduzeće “Murtela„ d.o.o.

Održavanje javne rasvjete

Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, sukladno troškovniku iz ugovora o održavanju javne rasvjete.

 Voditelji

Ivo Šikić
E-mail: ivo.sikic@murtela-murter.hr
Ana-Marija Papeša
Mob: 099 236 95 00
E-mail: a.papesa@murtela-murter.hr

Ivo Marušić
Tel: 098 44 56 56
E-mail: ivo.marusic@murtela-murter.hr
Marija Bašić
Mob: 099 737 0356
E-mail: marija.basic@murtela-murter.hr

 

Obrasci i odluke

Kontakt informacijeh

MURTELA d.o.o.
Ul.Butina 2, 22243 Murter

Tel. +385 22 436-521
Fax: +385 22 436-536

E-mail: direktor@murtela-murter.hr
Web: www.murtela-murter.hr