stranica za ispis

Vezovi

Murtela d.o.o. trenutno gospodari sa 84 numerirana veza na gatovima, koji se najvećim dijelom koriste u obliku komunalnog veza za stanovništvo i gospdarskog veza u turističke i ribarske svrhe.

Obrasci i dokumenti:

Murterska riva
Murterska riva
Murterska riva
Murterska riva
Murterska riva
Murterska riva
Murterska riva
Murterska riva


Voditelji

Ivo Šikić
E-mail: ivo.sikic@murtela-murter.hr
Ana-Marija Papeša
Mob: 099 236 95 00
E-mail: a.papesa@murtela-murter.hr

Ivo Marušić
Tel: 098 44 56 56
E-mail: ivo.marusic@murtela-murter.hr
Marija Bašić
Mob: 099 737 0356
E-mail: marija.basic@murtela-murter.hr

 

Obrasci i odluke

Kontakt informacijeh

MURTELA d.o.o.
Ul.Butina 2, 22243 Murter

Tel. +385 22 436-521
Fax: +385 22 436-536

E-mail: direktor@murtela-murter.hr
Web: www.murtela-murter.hr