stranica za ispis

Kanalizacija

Kanalizacijski sustav otpadnih voda Betina – Murter obuhvaća odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda područje naselja Murter i Betina smještenih na otoku Murteru. Naselje Murter je glavno središte općine Murter-Kornati, dok naselje Betina pripada općini Tisno.

Općinska vijeća općina Murter-Kornati i Tisno su 2005. godine usvojile prijedlog o zajedničkoj izradi dokumentacije za gradnju sustava odvodnje i kasnijoj izgradnji navedenog sustava što je i potvrđeno potpisivanjem Sporazuma od strane općinskih načelnika.

Rješenje odvodnje otpadnih voda usvojeno je prema projektu "SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA BETINA – MURTER" - Idejni projekt T.D. 23/05, koji je izradio INFRA PROJEKT d.o.o. iz Splita. Vrijednost ugovora je 650.000,00 kuna a procijenjena vrijednost ukupne investicije, bez sekundarne mreže je 75.000.000,00 kuna.

Na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati od 28. lipnja 2007. godine donesena je odluka o namjenskom povećanju cijene vode koja je osnovni preduvjet da bi se projekt mogao kandidirati za međunarodna sredstva u sklopu Projekta Jadran, koji je program zaštite obalnog mora od zagađenja. To je program Republike Hrvatske s kojim na određen način Republika Hrvatska ulaže u sustave kanalizacije na ovim svim obalnim područjima. 2004. godine RH odnosno Ministarstvo financija je potpisalo ugovor sa Svjetskom bankom za kredit i ovaj kanalizacijski sustav je uključen. Procijenjena vrijednost investicije financira se tako da 50% ide iz kredita Svjetske banke, a 50% se osigurava iz sredstava Državnog proračuna Hrvatskih voda koje daju 2,22 kn/m3 za zaštitu voda i ostatak pada na lokalnu samoupravu kao kreditna sredstva. Kamata na ovaj kredit je 5%. On se uzima na period od 15 godina s tim da se ide na 5 godina počeka. Vraćanje kredita ide isključivo iz namjenskog povećanja cijene vode.

Za izgradnju kanalizacijskog sustava Betina – Murter ishođena je Lokacijska dozvola izdana u Šibeniku 27. Veljače 2009.g. Lokacijskom dozvolom predviđena je izgradnja sustava u 10 faza. Prema lokacijskoj dozvoli raspisan je natječaj za izradu Glavnog projekta I i II faze sustava. 1. ožujka 2010. godine izdana je Potvrda glavnog projekte II faze a na osnovu koje je raspisan natječaj za izvođenje radova u vrijednosti od 6.375.000,00 kuna. Na javnom natječaju poslove gradnje dobila je tvrtka Cestar iz Splita.

Paralelno sa spomenutim radnjama vršile su se pripreme za kandidiranje projekta za EU fondove. Za izradu projektne dokumentacije za EU fondove putem javnog natječaja izabrana je Zajednica ponuditelja. Vrijednost naručene dokumentacije je 7.330.00,00 kuna od čega su 80% nepovratna sredstva.

 

Slike radova na kanalizaciji

Početak radova na kanalizaciji
Početak radova na kanalizaciji
Ugovor o podzajmu
Ugovor o podzajmu
Radovi na kanalizaciji
Radovi na kanalizaciji
Radovi na kanalizaciji
Radovi na kanalizaciji
Radovi na kanalizaciji
Radovi na kanalizaciji

 

 

 

Slike projekta

Kanalizacija Murter
Kanalizacija Murter
Faznost legenda
Faznost legenda
Faznost 1
Faznost 1
Faznost 2
Faznost 2
Pregledna situacija mj. 1:25000
Pregledna situacija mj. 1:25000


Voditelji

Ivo Šikić
E-mail: ivo.sikic@murtela-murter.hr
Ana-Marija Papeša
Mob: 099 236 95 00
E-mail: a.papesa@murtela-murter.hr

Ivo Marušić
Tel: 098 44 56 56
E-mail: ivo.marusic@murtela-murter.hr
Marija Bašić
Mob: 099 737 0356
E-mail: marija.basic@murtela-murter.hr

 

Obrasci i odluke

Kontakt informacijeh

MURTELA d.o.o.
Ul.Butina 2, 22243 Murter

Tel. +385 22 436-521
Fax: +385 22 436-536

E-mail: direktor@murtela-murter.hr
Web: www.murtela-murter.hr